© Vesterngaten Fysioterapi 2019
Hege Molandsveen
Utdannet fysioterapeut ved
University of Utah i 1981.
Utdannelse i klassisk akupunktur
ved Nordisk Akupunkturhøyskole i
2004. Har lang erfaring i generell
fysioterapi og medisinsk
akupunktur. Spesiell interesse for
triggerpunktbehandling, ortopedi
og reumatologi. Har
bassenggrupper for pasienter med
revmatiske lidelser og artrose.
Brynjar Fageraas
Lise Furulund
Utdannet fysioterapeut ved Thim
v.d Laan Hoogeschool voor
Fysiotherapie i 2001. Har jobbet
ved Ringerike Sykehus og i privat
praksis. Jobber med generell
fysioterapi, pre-og postoperativ
opptrening. Spesiell kompetanse
innen skulderrelaterte plager og
hjerterehabilitering. Har
gruppetrening for hjertepasienter.