Vesterngaten Fysioterapi AS
Vesterngaten Fysioterapi AS er en del av Vesterngaten Medisinske Senter (VMS)
Vi holder til i Vesterngaten 5 på nordsiden i Hønefoss.
Vi er to fysioterapeuter, begge har driftsavtale med Ringerike Kommune.
På nettsiden finner du informasjon om individuelle behandlingstilbud,
terapeutene og gruppetilbud.
Timebestilling kun per telefon.
Tlf 32 12 25 87
© Vesterngaten Fysioterapi 2019